Vattenfallet vid namn Brattfallet i naturreservatet Vattenån nordväst om Ånge.
Brattfallet
är ett vattenfall i Vattenån som ligger nordväst om Ånge. Vattenån hyser en av landets mest skyddsvärda förekomster av flodpärlmussla.

Brattfallet

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share