Gira Bil är en bilverkstad med auktorisation för Volvo och Fiat med kompetens och utrustning för de flesta övriga märken. Nöjda kunder är vår ledstjärna och det uppnår vi genom kompetent personal och god kvalitet på våra utförda arbeten. Kontinuerlig utbildning och kvalitetsuppföljning säkerställer detta.

Gira Bil i Ånge

  • 0690-610 10
  • gira.bil@telia.com
  • Mån-tors: 07:00 - 16:30
  • Fredag: 07:00 - 15:00
  • Lunch: 12:00 - 13:00
  • http://www.girabil.se/

Våra kunder är privatpersoner, företag och försäkringsbolag åt vilka vi utför service/reparationer och skadereparationer på personbilar och mindre transportbilar.

Vi är en bilverkstad som i vår verksamhet värnar om miljön. Vi skall i vårt miljöarbete ha en öppen attityd mot kunder, leverantörer, myndigheter och allmänhet.

I våra lokaler och i vår närmiljö skall miljövänligt material och kemikalier så långt det är möjligt användas. Det säkerhetsställer vi genom utbildning av inköpsansvarig som med hjälp av leverantörerna kontinuerligt söker efter bättre miljöval. Vi försöker att minimera antal produkter som vi använder.

Vårt miljöarbete skall följa samhällets regler samt de speciella krav som finns för motorbranschen. Vi uppdaterar oss via information från Volvohandlarföreningen.

Våra anställda skall genom utbildning och information upprätthålla sin miljömedvetenhet så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt sätt.

Upplev Ånge stor transparant logotyp i vit och grå.

Ånge kommun består av tätorterna:
Alby, Ånge, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar.