Spela discgolf

i Ånge vid Kapellbacken. Ta med egen disc eller hyr en hos Gulf Ånge för endast 20 kr för hela dagen! Banan är till för alla och kostar inget att använda.

Ånge Discgolfbana

Banan är ännu under färdigställande, men tillräckligt färdig för att användas – så varför vänta? Den är till för alla och kostar inget att använda. Ta med egen disc eller hyr en hos Gulf Ånge för endast 20 kr för hela dagen!

Banan är ännu omärkt men med hjälp av bilden kan man hitta sig runt. 

Varmt välkomna!

– Banan är till för alla och kostar inget att använda.

– Allt spel sker på eget ansvar. Visa hänsyn! En disc som träffar en människa eller ett föremål kan förorsaka allvarlig skada.

– Man får inte böja, hålla bort eller knäcka träd, grenar och buskar.

– Skräpa inte ner! Lägg skräpet i närmaste sopkorg eller ta med det hem.

– OB (Out of Bounds) är områden utanför banan. Se röd streckad linde på kartan. Om discen råkar hamna här får man plikta ett kast och göra nästa kast från den punkt discen passerade in i OB:t.

– Målet är att få discen att vila inuti korgen med så få kast som möjligt.

– Normalt sett lottas startordning vid första hålet. När alla har kastat ut, kastar alltid den som ligger längst ifrån korgen härnäst oavsett om det blir samma spelare att kasta flera gånger i rad.

– Discen kastas ifrån där den har kommit till vila. På nästföljande hål kastar den med bäst resultat på hålet innan ut först.

– Vid kast över 10 meter ifrån korgen är det tillåtet att falla över sitt läge efter att discen lämnat handen, såkallad eftersving. 10 meter och närmare korgen räknas som putt, då är det inte enligt reglerna att falla över, det räknas som övertramp och kan resultera i pliktkast vid upprepning.

– Alla kast räknas tills dess att discen vilar inuti korgen.

– Den spelare som har nyttjat lägst antal kast efter banans alla hål har vunnit.

Dela på facebook
Dela
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share