I byn Borgsjö vid E14 ligger Borgsjö Hembygdsgård som har Café Tinget och vandrarhem. Hembygdsgården står som värd för en mängd trevliga evenemang.

Borgsjö Hembygdsgård

  • 0690-200 75
  • 30 bäddar
  • Café Tinget
  • 11:00 - 21:00 (caféet)
  • 20 augusti (caféet stänger)

Serveringen och vandrarhemmet öppnar för säsongen 1 juni. Lena och Viktoria bullar på nytt upp sitt efterlängtade fikabröd.

Alla torsdagskvällar är fordonshistoriska kvällar då alla med hjärta för mekanik, motorkultur, cyklar mopeder, motorcyklar, bilar, lastbilar, traktorer och gud vet allt träffas för att umgås, fika och beskåda de fordon med mera som dyker upp.

Spontanträffar som skiftar identitet var torsdag. Träffa likasinnade under enkla former och ta en god fika tillsammans.

Vi skräddarsyr pilgrimspaket av alla sorter. Ditt behov styr vårt utbud. Hämtning vid Länsgränsen på eftermiddag Utkörning till länsgränsen på förmiddag

Övernattning
Frukost
Lunch
Middag
Matsäckspaket 

Priser och ytterligare information finns på Café Tinget.

BHF är en av de största hembygdsföreningarna i Medelpad. Föreningen bevarar och gör kulturarvet i Borgsjö socken tillgängligt. Detta är till stor nytta för besöksnäringen – som är så viktig för kommunens framtid.

Årsskriften Borgsjöbygden innehåller mycket lokalhistoria som stärker bandet till den bygd som vi bor i.

Så här blir Du medlem i BHF:
Att vara medlem i vår hembygdsförening kostar 200 kr/år för enskilda medlemmar och för hela familjen. I priset ingår årets nummer av Borgsjöbygden.

Vill du bli medlem kontakta Ulla-Britt Olsson på gammelboan879@gmail.com.

Hembygdsföreningens bankgiro 5621-3176.

Det första sammanträdet för bildande av Borgsjö Hembygdsförening hölls den 1 maj 1927. En interimsstyrelse med ingenjör H Lundberg som ordf. verkade fram tills den första styrelsen bildades.

Den nya styrelsen bestod av ordf. inspektor Ernst Westberg, Harprå.
Styrelseledamöter: Fru Ebba Permansson Ede, hemmansägare Helmer Persson Önsta, handlare Jonas Bodin Näset, hemmansägare J.L Hallberg Ö, handlare J.O.Sillerström Ensillre och hemmansägare Anders Andersson Sillre.

Hembygdsföreningen arrenderade ett sju tunnland stort område av prästbostället väster om kyrkan. Det första kontraktet på 47 år tecknades den 28 dec. 1930. Den 26 aug 1929 fick föreningen Jämtkroggården i gåva från Skönviks AB. Manngårdsbyggnaden i två våningar och sex stora rum flyttades till föreningens tomt 1932.

De första fem åren hölls hembygdsfesterna i Borgsjöbyns skola. Under tiden iordningställdes föreningens område och flera byggnader flyttades dit från olika byar i socknen. Vid hembygdsfesten den 9 juli 1933 invigdes hembygdsgården av landshövdingen Wijkman.

1935 flyttades Hedlundska gården från Ånge till området. Vaktmästaren bodde i bottenvåningen och i övre våningen inreddes till vandrarhem. Vandrarhemsverksamheten pågick fram till 1970. 1984 uppfördes en nybyggnad med ett stort kök, med direktförsäljning vid festligheter, samt tre toaletter och två duschrum.

Samtidigt iordningställdes Tingshuset med tre rum och toalett på övre våningen samt kök, samlingssal och toalett i bottenvåningen. Dessutom iordningställdes Ede kyrkstallar, två spruthus och Hedlundska gården till vandrarhem så att vandrarhemsverksamheten kunde återupptas igen på sommartid. Vi har 30 bäddar.

Upplev Ånge stor transparant logotyp i vit och grå.

Ånge kommun består av tätorterna:
Alby, Ånge, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar.