Strömnäskvarnen är uppförd 1854, byggd av 6 tums stockar och vittnar om en stor yrkes- och hantverksskicklighet. Mjölnarbostaden har rustats och fått invändig upprustning som harmoniserar med byggnadens ålder. Kvarndammen med sina ledarmar är också återställda till ursprungsskick liksom ål- och fiskehuset som finns nedströms kvarnen.

Strömnäskvarnen i Haverö

Skip to content