Fiskehuset i Alby ligger i Alderströmmen och byggdes på 1870-talet. Här fångades öring, lax, harr och ål ända fram till mitten av 1960-talet. Fiskehuset byggdes på samma plats som det förra fiskehuset från mitten av 1700-talet.

Fiskehuset i Alby

  • 1870-talet

Fiskehuset i Alby kallas även Ålhuset.

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share