Ånge Orienteringsklubb

är en orienteringsklubb i Ånge. Kom och pröva på att orientera i sommar hos oss på. Varje vecka finns möjlighet att ge sig ut en tur i skogen på äventyr.

Ånge Orienteringsklubb

  • 070-339 12 79 (Hans)
  • Information saknas.
  • Alla dagar 09:00 - 16:00

Motion
Start mellan kl.18.30-19.00. Hör av dig till banläggaren om du vill starta på annan tid. Annonsering i Ljungan-Bladet. Minst 2 banor  varje kväll: cirka 2 km (mycket lätt) och cirka 3-4 km (medelsvår). Det går även bra att komponera en egen bana bland kvällens kontroller.

Nybörjarintroduktion
Arrangeras i Ånge, Fränsta och Bräcke. Se platser och tider ovan. Även vuxna välkomna!

Aktivitetstävling
Under sommaren arrangerar vi en aktivitetstävling för ungdom. Ju fler aktiviteter du deltar i desto finare pris. Prisutdelning sker vid avslutningsträffen i oktober.

Läger
Vi planerar för en läger-/aktivitetsdag under sommaren. Se kommande information!

Klubbdräkt
ÅOK-överdragskläder finns att köpa till subventionerat pris hos PåTryck/Eklids i Ånge.

Ungdom (t.o.m. 16 år): 50 kr.
Vuxen (fr.o.m. 17 år): 100 kr.
Familj: 200 kr.

OBS! Du som betalar för familj.
Ange namnen på familjemedlemmarna på inbetalningskortet.

Betalning sker till Bankgiro 363-8632.

Alla människors lika rätt och värde” är den värdegrund Ånge OK utgår ifrån i all verksamhet.

Konkret innebär detta att klubben betonar gemenskap, trivsel och utveckling av såväl individen, gruppen som själva sporten.

Ånge OK tolererar därför ingen form av mobbing, kränkande behandling eller diskriminering.

Alkohol, narkotika, doping och tobak hör inte ihop med idrottsverksamhet och är i vissa fall stridande mot svensk lagstiftning. En förening som riktar sig till barn och ungdom har ett särskilt ansvar att bidra till att förebygga användandet av alkohol och droger. För att vara trovärdiga måste föreningens vuxna föregå med gott exempel.

Ånge OK vill, i all verksamhet, aktivt medverka till att förebygga användandet av alkohol och droger.

Upplev Ånge stor transparant logotyp i vit och grå.

Ånge kommun består av tätorterna:
Alby, Ånge, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar.