Ånge Flygklubb

bedriver idag verksamhet med tre flygplan, två motorseglare och ett segelflygplan som används under lägerveckor och liknande.

Ånge Flygklubb

  • 070-177 40 86
  • kenneth.edlund@railcare.se

Flygningarna bedrivs sommartid på Ånge Flygfält (ESUJ), ca en mil öster om Ånge, eller 9 mil väster om Sundsvall. Fältet är ett 900 m långt och ca 30 m brett gräsfält.

Här finns också en klubbstuga med teorilokal för utbildning av nya piloter, en bygglokal där medlemmarna under vintern under ledning av segelflygteknikerna utför service och reparationer av flygplanen, samt en hangar där flygplanen förvaras för att vara lättillgängliga.

Motorseglaren (TMG) Scheibe SF 25C Falke är flygplanet som  flygs regelbundet. De öviga flygplanen har varit inne i lokal 2014.

De två motorseglarna är nu inne i bygglokalen. Varje tisdag med start 18:00 är medlemmarna engagerade i översyn av flygplanen. Vi är t.ex. nästan klara med slangbyten, vilket ska göras var 5e år.

I Maj borde fältet vara flygbart så vi kan starta årets flygningar.

För att flyga klubbens motorseglare krävs ett segelcertifikat med speciell behörighet för motorseglare. Lägsta ålder för att ta certifikatet är 17 år. Varje person som avser ta flygcertifikat måste genomgå en läkarundersökning hos en läkare som är godkänd av Luftfartsverket.

För att behålla sin behörighet måste man under de tolv senaste månaderna ha flugit minst 8 timmar och gjort minst 16 starter. Om man inte har gjort det måste man göra en PFT (Periodisk Flyg Träning) med en av klubbens segelflyglärare.

Utbildningen bedrivs i klubblokalen på Tälje Flygfält. Lärare i teoridelen är olika klubbmedlemmar som undervisar i följande ämnen: flygmaterielkännedom, metereologi, radiotelefoni och mycket mer.

LAPL (S-Cert) kostar ca 35:000 kr.

Tar du ett sådant certifikat så är det inte lång ifrån att ta ett LAPL (M-Cert).

Är du intresserad så är det bara att höra av dig till ordförande Kenneth på 076-130 72 97 för mer information eller provflygning. 

Dela
Upplev Ånge stor transparant logotyp i vit och grå.

Ånge kommun består av tätorterna:
Alby, Ånge, Ljungaverk, Fränsta och Torpshammar.